PAULOWNIA WORDL TRADE S.L.

Paulonia nebo Paulownia je z rodu rychle rostoucích stromů, regenerátor půdy, který se přizpůsobí každému prostředí, produkuje vysoce kvalitní dřevo a představuje překrásnou zeleň. Jeho pěstování je jednoduché a vysoce ziskové, takže se úspěšně používá pro průmyslové účely v několika zemích.


Jeho jméno dostalo na počest dcery cara Pavla I. z Ruska, Anna Paulowna (1795-1865) a pochází z mírných lesů v Číně, kde existuje několik druhů tohoto rodu. Nejčastěji používané v rámci projektů lesnictví jsou Paulownia elongata , P. fortuneii , P. kawakamii a hybridy získané křížením vyšších linií. Zatímco pro okrasné účely je nejpoužívanější Paulownia tomentosa.


Tento strom, který se pěstuje více než 3000 let, byl původně vysazován čínskými zemědělci s cílem chránit své plodiny od písečných bouří nebo záplav pro zajištění dobré úrody. V roce 1970 začal být studován pro využívání lesů a na počátku roku 1990 zahájil svou genetickou analýzu, aby bylo možné přizpůsobit se různému podnebí na podporu jeho pěstování a to jak pro zalesňování, tak i pro využití dřeva.