PAULOWNIA WORDL TRADE S.L.

Ideální půdou pro pěstování  paulownie  jsou ty, s písčitým základem, včetně opukové a sopečné půdy. Strom je také schopen růst v jiných půdách, ale je vhodné je mírně přizpůsobit.

Mělo by se vyhýbat tvrdé nebo skalnaté půdě. Kvalitu půdy lze zkontrolovat pomocí jednoduchého průzkumu, manuálního nebo mechanického. V případě potřeby je nutné kypření spodiny (nejlépe pomocí stroje) podél každého řádku vysazených stromů.

Pro zeminu s hodnotou větší než 20 % jílu je třeba přidat velké množství organických látek, aby voda rychleji filtrovala.

PH půdy se pohybuje 5-8 .

Paulownii nevyhovuje vlhká půda. Hladina podzemní vody musí mít vždy minimální hloubku 2-2,5 metrů. Odvodnění musí být optimální. Podporuje vodu s vysokým obsahem organických látek, ale ne slanou vodu.

 

Zalévání musí být dostatečné, nejméně jednou týdně. V prvních dvou měsících během vegetačního období by měly být zaléváno denně.

 

Výsadba je variabilní, záleží na faktorech pro jaký výrobní systém je určen, na podnebí, vlastnosti půdy,atd..

 

V prvním vegetačním období je žádoucí odstranit boční výhonky (větve, nikdy ne listí), každé tři nebo čtyři týdny, na vzdálenost jednoho metru nebo méně z horní části koruny.

 

Technika prořezávání je jednoduchá, ale základem je získat kvalitní dřevo (bez suků). Postranní výhonky lze snadno odstranit, když jsou ještě měkké a proto musí být provedeno dříve, než se rozvinou ve dřevo, aby se zabránilo značek na kůře nebo suků ve dřevě.